فرم ثبت نام فروشگاه

احتراما با توجه به اینکه این سایت جهت فروشگاهها ،مغازه داران،... می باشد لذا با تکمیل هر چه بیشتر موارد زیر،ما را در ارائه خدمات بهتر همراهی می کنید و از سوی دیگر در هنگام برقراری ارتباط با کارخانه، نمایندگی ها و مراکز اصلی بهتر شناخته می شوید.

ثبت نام:

حوزه کاری:

(در این قسمت می‌توانید چندین گروه محصول با توجه به فعالیت خود انتخاب کنید.)

مشخصات مدیریت:آدرس محل سکونت:

مشخصات شرکا:

(این قسمت در صورتی که دارای شریک می باشید با کلیک بر روی دکمه اضافه تکمیل نمایید.)

مشخصات مجموعه:

نوع مالکیت مجموعه:
موقعیت محل فعالیت:
نوع تملک محل فعالیت:
متراژ محل فعالیت:
مجوز:

آدرس کامل :
(این قسمت در صورتی که مجموعه شما دارای شعبه می باشد با کلید بر روی دکمه اضافه تکمیل نمایید.)

اطلاعات تکمیلی:

حداقل ثبت یک حساب بانکی الزامی است
1-اطلاعات بانکی:
2-اطلاعات بانکی:

مدارک مورد نیاز

اطلاعات مدیریت:
کپی شناسنامه:
کپی کارت ملی:
عکس:
اطلاعات مجموعه:
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه:
کپی پروانه کسب یا اساسنامه فروشگاه:
کپی فیش برق یا تلفن:
عکس از نمای داخلی فروشگاه:
عکس از نمای خارجی فروشگاه:
کپی آگهی آخرین تغییرات فروشگاه:
لوگوی فروشگاه: