فرم ثبت نام مهندسین

احتراما با توجه به اینکه این سایت جهت فروشگاهها ،مغازه داران،... می باشد لذا با تکمیل هر چه بیشتر موارد زیر،ما را در ارائه خدمات بهتر همراهی می کنید و از سوی دیگر در هنگام برقراری ارتباط با کارخانه، نمایندگی ها و مراکز اصلی بهتر شناخته می شوید.

ثبت نام:

مشخصات مدیریت:آدرس محل سکونت:

اطلاعات تکمیلی:

حداقل ثبت یک حساب بانکی الزامی است
1-اطلاعات بانکی:
2-اطلاعات بانکی:

مدارک مورد نیاز

اطلاعات مدیریت:
کپی شناسنامه:
کپی کارت ملی:
عکس: